Kategorija:Lietuvos istorija

Straipsnis iš Juokopedijos, humoristinės enciklopedijos
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

[[ Lietuvos istorija prasideda pries 10 metų,, kai Lansbergis Kubilių turguje užsipuolė.] [Žmonės pamatę muštynes pasake ' mušasi kaip tikri lietuviai'. Tada ir prasidėjo Lietuvos istorija]]

Šiuo metu ši kategorija neturi jokių puslapių ar failų.